WHITE HOT RX LDY V-LINE FANG
WHITE HOT RX LDY V-LINE FANG

WHITE HOT RX LDY V-LINE FANG

更好滚动 + WHITE HOT柔软手感

来自于高尔夫行业的著名推杆品牌,显著的标志性嵌入物,现更进一代。全新推出的WHITE HOT RX系列,做到了WHITE HOT手感更上一层的进化,配上更好的滚动效果,让球更快进入真正滚动,帮助控制速度。

没错,是真的,WHITE HOT现在是更好了!

电子邮箱

姓名

手机号码

位置

平均杆数66-75杆76-85杆86-100杆100杆以上


每月抽奖!

 

女式款 杆面倾角 底角 长度 偏移量 杆头重量 左手
V-LINE FANG 70° 32’’ 全外置杆身 约350g
73064352320W PT RH WHITE HOT RX VLINE FANG 32 LDY JV